Znakowanie odpadów medycznych

  • by

Szanowni Państwo, od dnia 24 października 2017 r. Poz. 1975 obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia w dziedzinie gospodarowania oraz szczegółowego postępowania z odpadami medycznymi.

Przepis ten dotyczy odpadów medycznych :

  1. Zakaźnych o kodach 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 80* i 18 01 82*;
  2. Niebezpiecznych, innych niż zakaźne, o kodach 18 01 06*, 18 01 08* i 18 01 10*;
  3. Innych niż niebezpieczne o kodach 18 01 01, 18 01 04, 18 01 07, 18 01 09 i 18 01 81

Zgodnie z § 6.1 Pojemnik lub worek z odpadami medycznymi w miejscu ich powstawania posiada widoczne oznakowanie identyfikujące, które ma zawierać:

  1. Kod odpadów medycznych w nim przechowywanych;
  2. Nazwę wytwórcy odpadów medycznych;
  3. Numer REGON wytwórcy odpadów medycznych;
  4. Numer księgi rejestrowej wytwórcy odpadów medycznych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1628, 1948 i 2260), wraz z podaniem organu rejestrowego;
  5. Datę i godzinę otwarcia (rozpoczęcia użytkowania);
  6. Datę i godzinę zamknięcia

Mają Państwo możliwość zlecenia zamówienia naklejek na odpady medyczne. Więcej informacji pod numerem 502 234 115.