KONTAKT

w dogodny sposób

Skontaktuj się z nami!

PRO-BIS s.c.
ul. Wiśniowa 20,  55-002 Kamieniec Wrocławski

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

  1. Administratorem danych osobowych jest PRO-BIS Spółka Cywilna z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Wiśniowej 20.
  2. Celem zbierania danych jest wyłącznie kompleksowa przedstawienie oferty i prawidłowa realizacja usług oferowanych przez firmę PRO-BIS.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne firmie PRO-BIS do przedstawienia oferty i/lub realizacji umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe pełna realizacja usługi (np. przedstawienie oferty, realizacja zamówienia, wystawienie faktury sprzedaży).
  5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.