Rodzaje testów do sterylizacji

  • by

Testy chemiczne do autoklawów nazywane również wskaźnikami chemicznymi, a przez niektórych paskami do sterylizacji opisane są w normie PN EN ISO 11140. Skategoryzowano je w sześciu grupach. Ich zadaniem jest informować użytkownika o poprawności przeprowadzenia procesu sterylizacji.

Testy chemicznej kontroli przeprowadzenia procesu sterylizacji zawierają substancje chemiczne zmieniające kolor po osiągnięciu założonych parametrów sterylizacji.  Zaraz po zakończonej sterylizacji wiadomo, czy proces przebiegł zgodnie.

Najlepsze obecnie paski do sterylizacji to paski klasy 5, które mamy w naszej ofercie.

 

Klasy testów kontrolnych do sterylizacji

  • Klasa 1 to wskaźnik chemiczny procesu. Oznacza jedynie fakt poddania pakietu sterylizacji. Same torebki do sterylizacji wyposażone są  w paski – są to paski właśnie 1. klasy.

  • Klasa 2 określa procedury badawcze. Prawidłowy wynik oznacza szybkie i równomierne rozchodzenie się pary wodnej. Test przeprowadza się zawsze w rozgrzanym autoklawie, o tej samej porze dnia.

  • Klasa 3 to wskaźnik jednej zmiennej. Reaguje na jedną zmienną krytyczną np. za niską temperaturę.

  • Klasa 4 to wskaźnik chemiczny wielu zmiennych. Informują np. o temperaturze i ciśnieniu. Nie informują o przebiegu procesu, o przenikalności i penetracji. Nie dają pewności, że wszystkie bakterie i drobnoustroje zostały zabite. Nadają się jedynie do kontroli pakietu, nie –  wsadu.

  • Klasa 5 – zintegrowany test chemiczny reagujący na wszystkie zmienne krytyczne procesu sterylizacji. Ich właściwe zastosowanie daje 100% pewności, że proces sterylizacji przebiegł i odbył się skutecznie. 

  • Klasa 6 to wskaźniki emulacyjne reagujące na wszystkie zmienne krytyczne w trakcie cyklu. Wartości odchyleń od normy, czyli tolerancja, wrażliwość na zmienne krytyczne są najbardziej rygorystyczne ze wszystkich klas.

5. klasy testy chemicznej kontroli przeprowadzenia procesu sterylizacji w ofercie PRO-BIS

W ofercie PRO-BIS znajdują się najlepsze zintegrowane testy 5. klasy. Są to testy z substancją przesuwającą. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!