Sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach

  • by

Wraz z wprowadzeniem nowelizacji ustawy zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) opublikowanej w Dzienniku Ustaw w dniu 15 maja 2020 r. zmianie ulega termin składania sprawozdania rocznego za rok 2019.

Na chwilę obecną ostatecznym terminem składania sprawozdań jest 31.10.2020 r.

Link do ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami:

  • wytwórcy zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów,
  • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
  • podmioty prowadzące działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Informacja dla osób, które złożyły zamówienie na sprawozdanie w firmie PRO-BIS za rok 2019:

Naszym celem jest sporządzenie za Państwa sprawozdania w formie elektronicznej.


Skontaktuj się z nami